Taksówki w Polsce. Rynek taxi.

wirtualny taksometr

Wirtualny taksometr?

Od wprowadzenia ustawy minęło już sporo czasu. Przewoźnicy tacy jak Uber, Bolt, Frenow naliczają opłaty za przejazd, na podstawie wyliczeń i algorytmów swoich aplikacji, choć jeżdżą na licencji taxi. 

taxi – rynek taxi w Polsce

Robić coś? Czy płakać w necie?

O to jest pytanie. Czy płakać w necie, na Facebooku? Czy może wreszcie coś zrobić dla siebie, dla branży, w której się pracuje? 

uber

Kontrole dziś w Warszawie…

30.11.2021 w Warszawie, służby skontrolowały ponownie legalność przewoźników …

.

kontrola przewozów

Lewe prawko i laweta…

Wczoraj na Lotnisku im. Chopina miały miejsce działania kontrolne wymierzone w nielegalny przewóz osób…

Zmiany w licencjach taxi

licencja taxi
licencja taxi

Zmiana Ustawy o transporcie drogowym z 16 maja 2019 roku wprowadziła nowy wzór licencji TAXI. Zmieniono artykuł 11 Ustawy, którego ustęp 4 otrzymał brzmienie: „Organ udzielający licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1, wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji”.